Aktuálne ceny apartmánov

Ceny su uvedené bez DPH

Cena za m2 v prevedení

Holobyt

2 149 €

Cena za m2 v prevedení

Standard

2 549 €


1. Model financovania

Prvých

30%

po dokončení základovej dosky a podpísaní pred kúpnopredajnej zmluvy

Druhých

30%

po dokončení hrubej stavby pod strechu

Tretích

30%

po dokončení profesii (voda, kanál, kúrenie) a betónových podláh

Štvrtých

10%

po skolaudovaní AD a odovzdaní apartmánu

2. Model financovania

Prvých

45%

po dokončení základovej dosky a podpísaní pred kúpnopredajnej zmluvy

Druhých

45%

po dokončení hrubej stavby, profesií a betónovej podlahy

Tretích

10%

po skolaudovaní AD a odovzdaní apartmánu

3. Model financovania

Prvých

90%

po dokončení základovej dosky a podpísaní pred kúpnopredajnej zmluvy

Druhých

10%

po skolaudovaní AD a odovzdaní apartmánu

4. Model financovania

Prvých

30%

po dokončení základovej dosky a podpísaní pred kúpnopredajnej zmluvy

Zvyšných

70%

individuálne podľa dohody